TRAJECT VOOR STARTERS

>> Intake

Bij de intake stellen wij samen met de starter op een gedegen, professionele en snelle manier vast of het zelfstandig ondernemerschap een reële optie is. Dit doet de coach onder andere door gebruik te maken van de Business Quick-scan©. Basisvereisten zijn onder andere financierbaarheid van het idee en voldoende rendement om de (kandidaat) ondernemer te voorzien in zijn levensonderhoud. De meest kansrijke (aspirant) ondernemers starten met de Basiscursus Ondernemerschap of het Business Academy programma en worden in dit traject begeleid door de Business Coach.

>> begeleiding

Bij coaching en begeleiding gaat het om het verder begeleiden van (in potentie geschikte) ondernemers richting een eigen bedrijf. En het begeleiden van (jonge) ondernemers die wel al gestart zijn, maar nog met vragen zitten op het gebied van positionering, ondernemerschapskwaliteiten, (acquisitie- en marketing) strategie, financiële behoefte, businessmodel e.d.

Het gaat om maatwerk per ondernemer, maar er kan gedacht worden aan:

  • een ondernemer die aan het starten is helpen met het duidelijk krijgen van zijn positionering (product/marktcombinatie), de financiële haalbaarheid en een mogelijke marketingaanpak.
  • een ondernemer helpen inzicht te krijgen in zijn bekwaamheden en tekortkomingen en indien nodig een doorverwijzing te geven naar bijvoorbeeld trainingen en workshops.
  • een startende ondernemer helpen met praktische vragen en specifieke problemen waar hij tegenaan loopt.
  • een ondernemer die zich na de startfase wil heroriënteren op zijn strategie, wil groeien of juist continuïteitsproblemen ervaart.

In de periode na de start wordt de ondernemer met veel onverwachte situaties geconfronteerd. Begeleiding kan ook in deze periode van belang zijn om deze situaties zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Het doel is om zoveel mogelijk ondernemers daadwerkelijk te laten starten met het bedrijf en hen een business sessie te bieden waarin zij met de Business Coach kunnen bespreken wat ze allemaal tegen komen.