ZZP-EVENT KAMER VAN KOOPHANDEL SUCCESVOL

Het op dinsdag 12 juli gehouden ZZP-event van de Kamer van Koophandel, ZZP West-Brabant en Business Coach Breda (Gemeente Breda) was een groot succes. Zo’n 500 zelfstandige ondernemers kwamen naar het Chassé Theater voor dit gratis netwerkevenement.

Het ZZP-event gaf antwoord op de drie kernvragen:

  • Hoe vind ik nieuwe klanten?
  • Zijn er do’s and don’ts  bij samenwerkingen tussen ZZP’ers?
  • Hoe kan ik nieuwe contacten opdoen?

Avondvoorzitter Anke Meuffels van de Kamer van Koophandel sprak tijdens de opening met Boaz Adank, Wethouder van Economische Zaken Breda. Hij benadrukte het belang van ZZP’ers voor de gemeente en vertelde welke ondersteuning de Gemeente Breda hen te bieden heeft.

succesvol zzp presentatiePlaats in de wei
Het interactieve programma begon met een boeiend betoog van marketingman Jos Burgers over de noodzaak van het maken van keuzes. Burgers: ”Midden in de wei, tussen alle andere koeien, sta je midden in de shit! Zoek dus je eigen plaats in de wei!” Op weergaloze wijze illustreerde Burgers zijn stelling met humoristische, maar treffende praktijkvoorbeelden: “Jos laat je op een andere manier naar zaken kijken”, merkte één van de bezoekers op.

zzp showZZP Show
Vervolgens werden in de stijl van een late-night show vier regionale ondernemers geïnterviewd door showhost Edo Berger. Er werd afgesloten met het ZZP-lied van zangeres Janneke Peeters.

zzp liedMegabrainstorm
Onder leiding van Erik Peekel werd een megabrainstorm in gang gezet waarbij de aanwezigen zich groepeerden tot ruim honderd denktanks die binnen vijf minuten met elkaar gingen gingen brainstormen over wisselende kwesties en uitdagingen. Niet geheel onverwacht leidden deze brainstormsessie tot verrassende uitkomsten, nieuwe contacten en interessante vervolgafspraken. De meerwaarde van het delen van ideeën werd ter plekke bewezen.

Ook tijdens de afsluitende netwerkborrel werd mening visitekaartje uitgewisseld, zowel onder de bezoekers als met netwerkpartners op de informatiemarkt.

Onderzoek naar ZZP’ers
Het economisch belang van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) is groot: Nederland telt er nu ruim 1,2 miljoen, bijna driekwart van hen werkt fulltime. ZZP’ers zijn er in alle soorten en maten en het kabinet concludeert dan ook dat ‘de zzp’er niet bestaat’, zo schrijft zij op 2 oktober 2015 in een reactie op het Interdepartementale Beleidsonderzoek Zelfstandigen Zonder Personeel (IBO ZZP, 2015). Dat onderzoek leverde een schat aan informatie op, maar voor de Kamer van Koophandel bleven enkele belangrijke vragen onbeantwoord: Welke ambities koesteren ZZP’ers?; Werken ze samen met andere ondernemers?; En kunnen we in die grote groep ZZP’ers toch bepaalde typen ondernemers onderscheiden?; Wat zijn hun informatiebehoeften? Met het antwoord op deze vragen kan de KvK haar dienstverlening aan ZZP’ers verbeteren, verder ontwikkelen en afstemmen op de eventuele typen van ondernemers. Daarom deed de KvK aanvullend onderzoek waarvan de resultaten te vinden zijn op de website van de Kamer van Koophandel.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren