10 onmisbare verzekeringen voor startende ondernemers

Het is belangrijk om niet alleen jezelf te verzekeren, maar ook je bedrijf. Als ondernemer zijnde doen er zich allerlei risico’s voor en dus is het belangrijk om jezelf goed te verzekeren. Nu zie je, door de verschillende verzekeringen die er bestaan, vaak de bomen het bos niet meer. In dit artikel vertellen we je welke verzekeringen je als beginnend ondernemer nodig hebt.

  1. Persoonlijke verzekeringen

Ziektekostenverzekering
Het bezitten van een ziektekostenverzekering is onmisbaar om de simpele reden dat dit verplicht is. Ongeacht je in loondienst bent, een freelancer bent of een eigen bedrijf hebt, je moet een ziektekostenverzekering hebben. Buiten dat je een vaste premie betaalt, komt er ook nog een eigen bijdrage bij kijken via de belastingaangifte en deze hangt af van je inkomsten. En zoals wij dat in Nederland kennen betekent dit dat het bedrag van de bijdrage oploopt naar mate het inkomen stijgt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Helaas bestaat er altijd een mogelijk dat je ziek wordt en in welke mate dat zou zijn is ook niet bekend. Als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) nodig zodat er nog wel inkomsten zijn. Als je ergens in loondienst bent krijg je door je werkgever doorbetaald maar met ondernemers werkt dit net even anders. Ondernemers moeten zelf wat regelen en is het dus cruciaal dat je goed verzekerd bent, mocht je in een dergelijke situatie terecht komen. Hierin hangen de premies af van in welke industrie je werkt en hoe oud je bent. Ook is de wachttijd voor je verzekering van start gaat een factor die invloed heeft op je premie.  

Pensioen
Als ondernemer is er geen specifieke leeftijd om met pensioen te gaan en kan je dus in principe zelf bepalen wanneer je ermee stopt. Net als bij een AOV wordt dit niet zomaar voor je geregeld moet je als ondernemer zelf wat doen om een pensioen op te bouwen naast het bekrijgen van AOW. Vraag inlichting bij je bank over de mogelijkheden van verzekeringen, zoals levensverzekeringen, koopsompolissen en bank sparen.

Overlijdensrisicoverzekering
Ook bij het overlijden geldt er een andere wetgeving voor ondernemers dan voor mensen die in loondienst zijn. Een werknemer laat een nabestaandepensioen achter voor het gezin en als ondernemer moet je een overlijdensrisicoverzekering hebben om een tijdelijke uitkering achter te laten.

         2. Zakelijke verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Beroepsfouten worden gemaakt en mocht je in zo’n situatie terecht komen is het essentieel om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Denk hier bijvoorbeeld aan een advocaat die een cliënt onjuist inlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en daardoor de cliënt schade lijdt of een architect die een fout maakt in een ontwerp van een gebouw waardoor er instortingsgevaar ontstaat.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Bij bedrijfsaansprakelijkheid moet je denken aan bijvoorbeeld een ondernemer die een restaurant bezit en een gast struikelt over een losliggende tegel in het toilet of een loodgieter die een verkeerde leiding raakt waardoor er waterschade van honderden euro’s wordt veroorzaakt. Deze verzekering dekt de schade die een ondernemer bij anderen veroorzaakt.

Bedrijfsschadeverzekering
Je hebt natuurlijk niet alleen een verzekering nodig voor schade die je bij anderen aanricht, maar ook een verzekering voor als er dingen binnen jouw eigen bedrijf gebeuren waardoor je schade lijdt. Stel dat bar door de kerstverlichting in brand vliegt en je zaak dus stil komt te staan, dan dekt deze verzekering de vaste lasten en de eventuele gemiste winst zodat je na dit incident verder kunt met je bedrijf.

Opstal-, goederen- en inventarisverzekering
Om voort te borduren op het voorbeeld met de brand heb je in deze situatie ook een opstal-, goederen- en inventarisverzekering nodig om de schade aan meubilair en het pand zelf te dekken. Zoek wel goed uit of je opstal, goederen op inventaris nodig hebt en niet te veel premie betaalt.

Compagnonsverzekering
Wanneer je zakenpartner overlijdt waarmee je samen een bedrijf bezit kan het zijn dat je partner een deel van het bedrijf nalaat aan naasten. Met een compagnonsverzekering zorg je dat je dan een bedrag krijgt waardoor het bedrijf voortgezet kan worden ondanks de erfenis die naar naasten gaat.

Rechtsbijstandverzekering
Een rechtsbijstandverzekering heb je nodig als je terecht komt in een situatie waarbij je een advocaat of juridische steun nodig hebt. Vaak heeft dit te maken met betalingsachterstanden en in dit geval moet er bij de rechtsbijstandverzekering een incassobijstand opgenomen zijn.

Kijk voordat je een verzekering gaat afsluiten goed wat je wel en niet nodig hebt zodat je niet te veel premie betaalt en toch in jouw behoeftes goed verzekerd bent.

Bron: Kvk, 2018.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bewaar delink.