De belangrijkste veranderingen voor ondernemers in 2019

Wij brengen je graag op de hoogte over de nieuwe wetveranderingen per 1 januari 2019.

BRON: RABOBANK, 2019

Nieuw belastingstelsel
De meeste veranderingen voor ondernemers in 2019 hangen samen met de invoering van een nieuw belastingstelsel dat gefaseerd vanaf 2019 in zal gaan en in 2021 definitief moet zijn.

Het belastingstelsel wordt grondig herzien. Het aantal belastingschijven wordt teruggebracht naar twee. Er komt een laag tarief van 37,05% en een hoog tarief van 49,5%. Het hoge tarief gaat gelden voor inkomens boven de € 68.507.

Alle componenten van dit belastingstelsel (o.a. dividend-, vennootschaps- en inkomstenbelasting) zijn verbonden, waardoor de nadelen en de voordelen per soort belasting elkaar moeten compenseren.

Dividendbelasting
Alles draaide rond Prinsjesdag om de afschaffing van de dividendbelasting. De regering wilde met deze maatregel het vestigingsklimaat aantrekkelijker maken voor buitenlandse bedrijven. De ophef en discussie ging vooral om wie deze rekening van 1,9 miljard euro zou gaan betalen.

Het leidde er uiteindelijk toe dat de dividendbelasting nu toch niet wordt afgeschaft. Het bedrag (1,9 miljard euro) dat nu ‘over’ is in de begroting gaat naar verbetering van het vestigingsklimaat door middel van lastenverlichting voor het bedrijfsleven, zo vertelde premier Rutte in de media. Zo gaat de vennootschapsbelasting (zie hieronder) sneller omlaag dan in eerste instantie was afgesproken.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt tot 2021 stapsgewijs verlaagd (zie tabel). De tarieven binnen belastingschijven veranderen waardoor het voordeel van de verlaging van de vennootschapsbelasting minder kan worden. Zo stijgt het Box 2-tarief op aanmerkelijk belang van 25% naar 26,9%:

Belastbaar bedrag Tarief 2018 Tarief 2019 Tarief 2020 Tarief 2021
Tot € 200.000 20% 19% 17,5% 15%
Meer dan
€ 200.000
25% 25% 22,55% 20,5%

Let op: in het oorspronkelijke Belastingplan stond dat het hoge vennootschapsbelastingtarief voor 2019 24% zou bedragen. Deze verlaging gaat dus niet door.

Autobelasting
De bijtelling voor een volledig elektrische auto verandert in 2019. Het bijtellingspercentage blijft alleen nog voor de eerste € 50.000 van de catalogusprijs op 4% staan. Over het bedrag daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Dit algemene bijtellingspercentage van 22% is ook op alle overige auto’s van toepassing.

Lagere percentages aftrekposten
In het Belastingplan 2019 is afgesproken dat aftrekposten in de inkomstenbelasting straks alleen nog maar tegen het laagste tarief afgetrokken mogen worden en niet, zoals nu, in het hoogste tarief. Vanaf 2020 zal dit in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt verlaagd worden naar het tarief van 37,05%.

Dit geldt voor de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, maar ook voor de hypotheekrenteaftrek en de AOV-premie, zoals te zien is onderstaande tabel:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Max. tarief aftrekbare kosten eigen woning 49,5% 49% 46% 43% 40% 37,05%
Max. tarief overige aftrekposten 51,95% 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

Btw-verhoging lage tarief van 6% naar 9%

Het lage btw-tarief van 6% wordt verhoogd naar 9% op 1 januari 2019. Door de stijging van het lage btw-tarief worden bepaalde goederen en diensten duurder. Particulieren (consumenten) krijgen dus direct met een prijsstijging te maken omdat ondernemers de stijging van de btw doorrekenen in hun tarieven. Als ondernemer moet je kiezen of je de belastingverhoging wel of niet doorberekent aan je klanten.

Minimumloon 2019
Het minimumloon wordt per 1 januari 2019 verhoogd. De brutobedragen van hetwettelijk minimumloon voor medewerkers van 22 jaar en ouder bedragen straks:

  • € 1.615,80 per maand
  • € 372,90 per week
  • € 74,58 per dag

Let op: vanaf 1 juli 2019 hebben ook 21-jarigen recht op 100% van het minimumloon

Inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw)
De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) voor ondernemers stijgt in 2019 van 5,65% naar 5,70%. Het percentage van de werkgeversheffing stijgt van 6,90% naar 6,95%.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bewaar delink.