Drank & Horeca wet per 1 juli 2021 geregeld in de Alcoholwet

Om alcohol te mogen schenken en direct op locatie te mogen drinken hebben ondernemers een D&H vergunning nodig. Veel van de regels hiervoor zijn landelijk geregeld en worden nu per 1/7/2021 geregeld in de Alcoholwet. Nog niet alles staat vast, omdat er nog onderzoek gedaan moet worden naar bv sociale hygiëne en het begrip leidinggevenden. Daarnaast worden een aantal zaken nu bij de gemeente gelegd, die dat in een verordening moeten gaan vastleggen. Dit betekent dat een horecaondernemer nu per gemeente met andere voorwaarden te maken kan krijgen. De wijzingen lees je hier.

Belangrijkste wijzigingen:

 • Het DHW – Besluit Eisen Inrichtingen komt bijna in zijn geheel te vervallen. Het bouwbesluit komt hiervoor in de plaats, zeker bij nieuwbouw. Toch blijven een aantal zaken daarnaast gelden:
  1. Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2.60 meter van de vloer af gemeten en voor bestaande bouw is 2.10 meter.
  2. vloeroppervlakte van ten minste 35m2 voor minimaal 1 lokaliteit blijft
  3. toiletruimten en ventilatie eis veranderen en worden eenvoudiger
 • Wederverstrekking wordt strafbaar.
 • 14- en 15-jarige VMBO-scholieren mogen nu tijdens een stage in het kader van hun opleiding wel alcohol schenken.
 • Prijsacties: aanbiedingen op alcohol voor verkopers ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’ mogen maximaal 25% korting geven op de normale verkoopprijs. Dus supermarkten/ slijters prijsacties als bv ‘twee halen, één betalen’ zijn niet meer toegestaan. Voor de horeca geldt dat gemeenten de bevoegdheid hebben om ‘happy hours’ aan banden te leggen.
 • Verkoop op afstand: Leeftijdsverificatie 2x dus zowel online als bij de deur. Elke verkoper van alcohol op afstand wordt verplicht een geborgde werkwijze (een document) op te stellen. En het NVWA is dan de toezichthouder. Meer hierover is te lezen op https://ondernemersplein.kvk.nl/doe-een-leeftijdscontrole-bij-alcohol-verkopen-op-afstand/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_zzp_25_2021
 • Momenteel zijn bepaalde proeverijen bij slijters niet toegestaan volgens de Drank- en Horecawet. Onder de Alcoholwet zal dat bij verordening wel mogelijk zijn. Gemeenten mogen deze keuze maken maar zijn daartoe niet verplicht. ‘Indien gemeenten proeverijen toestaan, dan geldt dit voor alle slijterijen in de betreffende gemeente.’
 • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een alcohol-overlastgebied aan te kunnen wijzen.
 • Gemeente kan het hebben van een sociale hygiëne diploma verplichten op vervoersmiddelen waar bedrijfsmatig alcohol wordt verstrekt. Bv partyboten/bierfietsen.
 • Het register sociale hygiëne wordt beheerd door een nieuw zelfstandig bestuursorgaan: de Landelijke commissie sociale hygiëne. Deze nieuwe commissie zal naar verwachting pas vanaf 1 januari 2022 van start gaan. Kosten registratie €50.
 • Bijschrijven van dag-leidinggevenden op de vergunning hoeft niet meer maar gemeente kan daar in afwijken en ook dit moet nog onderzocht worden door ministerie mogelijk pas later van toepassing.

Mocht je hier mee over willen weten dan kun je contact opnemen met een van de coaches Petra Venekamp of lees de wet (link naar pdf) of in het Engels:

https://business.gov.nl/amendment/new-rules-selling-alcohol/?utm_source=linkedin&utm_medium=cpc&utm_campaign=BG-wetswijziging-juli2021&utm_content=advertorial&utm_term=li8