Internationale mogelijkheden voor startende ondernemers

Er is binnen Europa een groeiende belangstelling voor internationaal ondernemerschap. Praten met een ondernemer over internationaal ondernemerschap resulteert meestal in herkenbare obstakels, zoals: ik ken de cultuur van dat land niet voldoende, mijn netwerk is er nog niet geschikt voor, heb problemen met de taal van een aantal landen, ben onvoldoende op de hoogte van wet- en regelgeving in het buitenland etc. Deze obstakels worden in één klap opgeruimd door een nieuw programma van de EC “Erasmus Young Entrepreneurs Programma” als onderdeel van het EASME programma door het inzetten van Startups.

Ben jij een Startup en heb je belangstelling

  • om als startup de gelegenheid te krijgen om van een ervaren ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in een ander EU-land te leren door een on-the-job-training,
  • om als startup ervaring uit te wisselen met een ervaren ondernemer,
  • voor toegang tot nieuwe markten en de zoektocht naar mogelijke zakenpartners,
  • voor het vergroten van netwerkmogelijkheden met zakenmensen en het mkb,
  • om gebruik te maken als startup om zakelijkpartner te worden van een internationaal ondernemer,
  • dit alles op kosten van de EU Commissie via een vergoeding voor reis-en verblijfskosten.

Voorwaarde om gebruik te maken van dit internationaal programma is dat je een startende ondernemer bent, minder dan drie jaar als zodanig werkzaam (Startup). Dus minder dan drie jaar geregistreerd bij de KvK.

Meer informatie is te vinden op www.erasmus-entrepreneurs.nl of www.erasmus-entrepreneurs.eu

Heb je belangstelling zonder enige verplichting kennis te maken met dit programma, stuur dan een e-mailtje naar Peter Scholten: info@erasmus-entrepreneurs.nl