Invoering Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen: Wat betekent het voor jou als ondernemer?

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen ingegaan. Vanaf dat moment geldt een beperkte gemeenschap van goederen als je trouwt of als je een geregistreerd partnerschap aangaat.

Oude situatie, vóór 1 januari 2018: Gemeenschap van goederen
Wanneer je vóór 1-1-2-18 trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging, ontstond automatisch een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden waren dan van de partners samen. In het geval van een scheiding kregen beide partners 50% van de bezittingen en schulden.

Bij de notaris konden huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden worden afgesloten voor wie bezittingen of schulden apart wilde houden.

Nieuwe situatie: Sinds 2 januari 2018: Beperkte gemeenschap van goederen
De nieuwe situatie beperkt wat er onder de gemeenschap van goederen valt. Dit geldt voor iedereen die na de wetswijziging van 1-1-2018 trouwt of kiest voor geregistreerd partnerschap.

Wat betekent de wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen voor jou als ondernemer? 

  • jouw onderneming valt niet onder de gemeenschap van goederen, als je de onderneming al voor je huwelijk of het geregistreerd partnerschap hebt;
  • jouw onderneming valt wel onder de gemeenschap van goederen als deze tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is gestart;
  • alleen wat jij en je partner financieel opbouwen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, valt onder de gemeenschap van goederen;
  • vermogen, giften en erfenissen die zowel voor als tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verkregen, behoren tot het privévermogen.
  • het niet uitgekeerde deel van de winst of schuld die je met je onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap maakt (en dat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd) valt normaal gesproken onder de gemeenschap van goederen. Bij een scheiding moet deze winst of schuld dus worden gedeeld.

Huwelijkse voorwaarden
Het blijft mogelijk om huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Hierbij maak je bij de notaris duidelijke afspraken over hoe geld, goederen en onderneming worden verdeeld. Je kunt ook afspraken maken over de uit te keren redelijke vergoeding van winst, eigendom van tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap aangeschafte bedrijfsmiddelen of vermogensbestanddelen voor de onderneming, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand.

Het blijft ook mogelijk om tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap de gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Maak voor meer informatie hierover een afspraak bij de notaris.

Wil je na 1 januari 2018 toch in de ‘algehele’ gemeenschap van goederen trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten, dan kan dit door hiervoor bij de notaris huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

Het belang van een goede administratie
Het is belangrijk om een goede administratie bij te houden om ondernemingsvermogen, gezamenlijk bezit en privévermogen van jou en je partner te scheiden. In zowel het geval van een verbintenis in gemeenschap van goederen / beperkte gemeenschap van goederen of onder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bewaar delink.