Kleineondernemersregeling (KOR)

Ken je de kleineondernemersregeling (KOR) al? Dit is een vrijstelling voor de btw. Je kunt gebruik maken van de KOR als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt.

De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s). Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan jouw klanten. Ook doe je geen btw-aangifte meer en kun je geen btw meer terugvragen over jouw kosten en investeringen

Je kan jezelf aanmelden voor de KOR via het aanmeldformulier op de website van de belastingdienst. Het aanmeldformulier moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin je de KOR wilt laten ingaan, door de belastingdienst zijn ontvangen.

Als jouw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kun je kiezen voor deelname aan de KOR. 

Omzet die wel meetelt voor de omzetgrens van de KOR

  • Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse btw die je verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging). Bij het bepalen van jouw omzet voor de KOR telt alleen jouw omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in een ander land telt dus niet mee.
  • Btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens).

Omzet die niet meetelt

  • Privégebruik van goederen en diensten. Gebruik je goederen of diensten van jouw bedrijf ook privé? Dit is een fictieve levering of dienst. Dit telt niet mee voor de berekening van je omzet.
  • Investeringsgoederen die in uw onderneming zijn gebruikt. Lever je een investeringsgoed dat in jouw onderneming is gebruikt? Dan telt die omzet niet mee bij het bepalen van de hoogte van jouw omzet voor de KOR.
  • Binnenlandse prestaties waarover de btw verlegd wordt naar jou.
  • Prestaties die belast zijn in een ander land. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer je zaken doet met het buitenland en de btw verlegt naar jouw afnemer in het buitenland. Leveringen en diensten belast met 0 % btw tellen wél mee voor de berekening van de omzet.
  • Een intracommunautaire verwerving. Je doet een intracommunautaire verwerving als je goederen aankoopt uit een ander EU-land waarover je in Nederland btw moet betalen.
  • Btw-vrijgestelde omzet

Omzet die je haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw tellen niet mee voor de berekening van de omzetgrens van de KOR.
Er zijn leveringen die wel meetellen. Leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland tellen wél mee.

Wil je nog meer informatie lezen over de KOR, wil je weten of deze regeling voor jou van toepassing kan zijn en hoe het in zijn werk gaat? Kijk dan op de website van de belastingdienst!