Netwerklunch Circulaire Economie

De zaal zit vol. “Wie vindt dat het tegengaan van global warming de grootste uitdaging van de 21e eeuw is?” Handen gaan omhoog. “Wie denkt dat de sleutel hiertoe in technologie en ondernemerschap ligt?” Nog meer handen.

Ruim zestig ondernemers uit de regio Breda, die zich bezighouden met duurzaamheid en circulariteit, zijn op 6 februari samengekomen bij Business Coach Breda. Waarom? Om samen te praten en ideeën uit te wisselen over circulariteit en duurzaamheid.

Over dit initiatief voor ondernemers
De Netwerklunch Circulaire Economie is een initiatief van Gemeente Breda, Business Coach Breda en Breda Circulair, ontstaan uit de ambitie om de stad te verduurzamen. Dat er zich veel ondernemers in Breda bevinden die deze kar al trekken, dat wisten we wel. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen elkaar vinden, hun krachten kunnen bundelen om samen projecten aan te pakken? Samen sta je immers sterker en kun je nog meer duurzame impact maken.

circulaire economie Breda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rol van Business Coach Breda hierin
Business Coach Breda staat voor ondernemerschap. We hebben als missie om Breda de meest ondernemende stad van Nederland te maken en we zijn aardig op weg. Hoe doen we dat? Door ondernemers die vol nieuwe ideeën en initiatieven zitten een podium te bieden. Zeker innovaties, technologieën en initiatieven op het gebied van duurzaamheid krijgen steeds meer de aandacht. Gelukkig maar. Want, zoals een wijs persoon zei: “De wereld hebben we niet geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen.”

circulaire economie breda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over deze middag bij Business Coach Breda
Na een hartelijk welkomstwoord van Farid Darkaoui, was de beurt aan Boaz Adank, wethouder economie, werk en inkomen. Ook zijn boodschap was dat we zorgvuldiger met de aarde en dus met restproducten om moeten gaan. Het ‘afval’ van de een, is de grondstof voor de ander. Deze vraag en het aanbod bij elkaar brengen is een uitdaging, bevestigden ook een aantal circulaire ondernemers in de zaal. Daan Bolier van Breda Circulair vertelde ons over de ambitieuze plannen van het platform. Hun doel is om zoveel mogelijk ‘kringlopen te sluiten’ door vrijwilligers, bedrijven, kennisinstellingen en burgers in de regio te verbinden en samenwerkingen te helpen aangaan. Iedereen is welkom zich hierbij aan te sluiten. Aanmelden kan via: ikmaak@bredacirculair.nl.

circulaire economie breda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een duurzame lunch
De lunch werd verzorgd door Babbe Hengeveld van Foodguerilla. In haar duurzaam gebouwde restaurant schotelt ze maaltijden voor, bereid met ingrediënten die ‘gered’ zijn van verspilling, die biologisch zijn of uit haar eigen voedselbos komen. Het plan is om de circulaire bijeenkomsten voort te zetten en te laten ‘circuleren’ door heel Breda. Wil jij het volgende evenement organiseren op jouw locatie? Of wil je gewoon op de hoogte blijven van circulaire evenementen en initiatieven?
Neem contact op met Bas van Gerwen, Adviseur Economie bij de Gemeente Breda, via: baa.van.gerwen@breda.nl

 

Tekst door: Lorenza Verbaten van Contexxt