Onderzoek en Ontwikkel subsidie beschikbaar

Heb jij een goed idee voor een proef, project of pilot? Maar zoek je nog hulp om op te starten? Zoek niet verder! De eerste ronde van het Onderzoek & Ontwikkelfonds dit jaar is geopend en loopt tot en met 26 april. Van innovatie op het gebied van voedsel tot het mede mogelijk maken van een nieuwe master: het O&O-fonds zet ontwikkeling in gang in West-Brabant. Bedrijven, maar ook gemeenten en onderwijsinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Er moet echter wel sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij.

Het O&O-fonds is een subsidiefonds, bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant. Projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de opgaven, zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en of het uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Zowel private als publieke rechtspersonen gevestigd in West-Brabant kunnen subsidie aanvragen. Denk aan bedrijven, maar ook gemeenten en onderwijsinstellingen. Er moet echter sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple helixverband (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) moedigen we aan.

Wanneer komt mijn project in aanmerking?

De O&O-projecten hebben een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant. Kennisdeling staat centraal. Het project heeft bovendien een vernieuwend, op innovatie gericht karakter. Zoals het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot.

Ook moet het project bijdragen aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen, komen niet in aanmerking voor subsidie uit het O&O-fonds. Vergeet niet om de subsidieregels goed door te nemen.

Meer informatie en benieuwd naar hoe je de subsidie aanvraag kunt indienen? Bekijk dan de pagina over het O&O-fonds in het subsidieloket. Hier vind je ook het online aanmeldformulier en benodigde documenten.

Wil je van tevoren feedback of input? Neem dan contact op met Jolien de Jager. Zij helpt je graag op weg!