Ons nieuwste programma: Groei-Ondernemers Challenge

Onlangs ging in Breda de pilot voor Groei-Ondernemers Challenge van start, het nieuwste initiatief van Business Coach Breda. Tien Bredase start-ups worden tijdens deze challenge begeleid naar een snellere groei van hun bedrijf. Het bedrijf dat het hardst groeit, is de winnaar.

Sinds 2012 begeleidde Business Coach Breda meer dan duizend starters bij de opzet van hun bedrijf. Uit die duizend zijn zestig bedrijven geselecteerd op hun groeipotentie, tien daarvan nemen deel aan de challenge.

De deelnemers komen uit verschillende branches, van een bedrijf dat dienstverleners helpt bij het maken van offertes tot een snelgroeiende wijnimporteur. Ze krijgen begeleiding van de Bredase business coaches, die hen onder andere helpen bij het schrijven van een groeiplan en daar acties aan koppelen.

Maar de bedrijven stimuleren ook elkaar. Businesscoach Farid Darkaoui: ‘We hebben onlangs een transformatieweekend gehad met alle tien de deelnemers. Ze adviseren elkaar dan ook. En dat blijven ze doen. Samen vormen ze als het ware de raad van commissarissen van elkaars bedrijven’.

De challenge loopt tot eind juni. De winnaar wordt uitgeroepen tijden het internationale tennistoernooi Breda Future. Dan volgt ook een evaluatie van de pilot.

Meer weten over Groei-Ondernemers Challange? Stuur een e-mail! info@businesscoachbreda.nl

De Ondernemer schreef een uitgebreid artikel over de pilot waarvoor zij ook deelnemers interviewde, je leest het hier!