Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Wil jij weten of je door de Coronacrisis in aanmerking komt voor een tijdelijke overbruggingsregeling? Lees hier dan meer over de zogenaamde “TOZO” regeling!

Wanneer je als startende ondernemer of zzp’er in de financiële problemen komt door de Coronacrisis, dan kun je in aanmerking komen voor deze regeling die lijkt op de bestaande regeling ‘Besluit bijstand voor zelfstandigen’ (Bbz).

Vanuit de TOZO regeling kunnen zzp’ers twee vormen van ondersteuning krijgen:

  • Maximaal drie maanden inkomensondersteuning (bijstand) tot aan het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal als je acute, zakelijke liquiditeitsproblemen hebt.

Om in aanmerking te komen is het belangrijk dat je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Door een aantal vragen te beantwoorden, kun je zien of je daadwerkelijk aan deze voorwaarden voldoet. Je weet dan direct of het zinvol is om via je gemeente een aanvraag in te dienen.

De vragen en de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen vind je op deze website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.