Ondernemer in de spotlights: Han Buijsse van Prinsenzwam

De boodschap van Han Buijsse is duidelijk: een betere wereld begint bij jezelf. Circulair ondernemen is zijn missie. Vanuit de overtuiging dat alle beetjes helpen en samenwerken leidt tot de mooiste resultaten. Het is een flinke klus, dat wel. De ambities zijn hoog, de investeringen die daarbij horen echter ook. Maar Han geeft niet op. Hij heeft een missie. Breda mooier maken is het begin.

Han Buijsse is opgegroeid op een boerenbedrijf. De liefde voor agrarisch ondernemen zat er al vroeg in. Na zijn studie Landbouwtechniek, met specialisatie Supply Chain aan de Universiteit van Wageningen kwam Han in de wereld van Supply Chain Management terecht. Niet alleen logistieke processen en een scherp oog voor data kenmerken hem, maar ook hart voor de wereld om hem heen. De enorme afvalstromen zijn hem een doorn in het oog. Geïnteresseerd volgt Han de visie en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid van de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant.

Een documentaire op televisie over de Blue Economy van Gunter Pauli gaf de doorslag voor Han: ik wil ook bijdragen! De affiniteit met het boerenbedrijf brachten hem bij stadslandbouw en oesterzwammen. Han besloot iets te gaan doen met dit eeuwenoude gewas, dat staat voor leven en overal voorkomt. En zo geschiedde: Han startte zijn zoektocht naar een geschikte ruimte en vond die uiteindelijk via de gemeente Breda, van wie hij een ruimte in een leegstaand kantoorpand kon huren. Hier kweekt hij oesterzwammen op koffiedik. Volledig volgens een organische kringloop. Het koffiedik haalt hij op bij horeca en grote bedrijven die bereid zijn het koffiedik netjes te scheiden in herbruikbare emmers. Hiervoor betalen zij een vergoeding. Het koffiedik wordt gemengd met vliesjes (restafval bij branden van koffiebonen; zogenaamd husk) en broed (sporen van de zwam). Het kweken vindt plaats in twee donkere kamers. Grote uitdaging hier is de klimaatbeheersing: verse lucht, vocht en temperatuur zijn cruciaal voor het slagen van het groeiproces van de oesterzwammen.

Wanneer de zwammen eenmaal klaar zijn om te oogsten, dan gaat het overgebleven koffiedik een compostbak in met wormen; zo wordt het omgezet naar een voedzaam substraat voor bijvoorbeeld tuinders. De zwammen brengt Han naar zijn afnemers. Deze kopen een ouderwetse strippenkaart waarmee ze recht hebben op een bepaalde oogst per week. Café-Restaurant Zeezicht maakt hier bijvoorbeeld heerlijke hybride burgers van; hiermee worden consumenten verleid om minder vlees te consumeren. Zo ook de zwambitterballen. Die zijn ambachtelijk gemaakt, volgens lokaal Bredaas recept. Probeer ze en je bent verkocht! Uitgangpunt in dit hele proces is het hergebruiken van alle ingrediënten en het zo creatief mogelijk opzetten van het productieproces.

han buijsse

Het is niet gemakkelijk om deze droom waar te maken, hoe gepassioneerd en creatief Han ook is. “Mijn droom is om mensen te inspireren met dit verhaal. Het verhaal van circulariteit, de mogelijkheden van een organische kringloop. Als ik mijn verhaal vertel krijg ik veel enthousiaste reacties, dat geeft enorm veel energie. Ik hoop uiteindelijk een volledig zelfstandige business unit neer te zetten waar ik een stabiele productie kan draaien die volledig circulair is. De sleutel tot dit succes zit echter in samenwerking met de juiste partners. Ik heb grondstoffen nodig, een goed klimaatsysteem, en afnemers van zowel de zwammen als de reststoffen zoals de mest. De uitdaging zit hem in de passie versus de financiën. Om een proces als dit waar te maken zijn investeringen nodig. Die is niet iedereen bereid te doen, ook al ondersteunen ze wel het verhaal.”

“Duurzaam ondernemen begint bij het besef dat de wereld niet kan blijven bestaan als we alleen maar nemen. Circulariteit betekent balans; iets teruggeven aan de aarde, zodat je positieve impact maakt. Dat is hard nodig om een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren en behouden. Vanuit dit besef komt dan de wil hierin te investeren want zonder investering lukt het niet. Dit kan in geld zijn, maar juist ook in tijd of middelen. Het klinkt misschien heel onlogisch dat er geld wordt gevraagd voor het ophalen van koffiedik. Je kunt het immers ook gratis bij het restafval gooien. Toch hoop ik dat steeds meer mensen het besef gaan krijgen dat een kleine bijdrage zoveel oplevert en echt de moeite waard is. Dat mensen een kick krijgen van géen afval maken. Zoals iedereen kent van de economische waarde en geld verdienen. Waarom afval maken als je er zoveel goeds mee kunt doen?

Samenwerken in de keten is de sleutel tot succes. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen en zo samen de cirkel rond maken. Dat mag stapje voor stapje. En als eenmaal de eerste stap is gezet, wordt het vanzelf makkelijker ermee door te gaan. Dus laten we elkaar helpen waar dat kan. De gemeente Breda is hiertoe ook erg bereid om bij te dragen. Zij helpen mee het gesprek op gang te krijgen en houden. Van daaruit ontstaan kansen, en winst! En zeg nu zelf; ondernemen vanuit het hart is toch altijd de beste drijfveer!”

Han Buijsse is ook één van de deelnemers van onze Impact Ondernemers Challenge begin 2023. Een speciale editie van de groei ondernemers challenge, ditmaal voor impact ondernemers. Dat zijn ondernemers die een maatschappelijke missie koppelen aan een business concept met als doel een maximale impact te maken. Groei wordt gemeten aan de hand van de drie pijlers: People, Planet en Profit. Aanmelden voor deze challenge is nu mogelijk!

Bron artikel: Bredabusiness.com