Starter en op zoek naar huisvesting?

Een eigen bedrijfsruimte. Eindelijk de ruimte om je ding te doen. Volledige aandacht voor je bedrijf, klanten ontvangen en je merk laten zien. Het klinkt zo aantrekkelijk, maar tegelijkertijd zo ingewikkeld: Wat is de beste plek? Wat is een redelijke huur? Wat zijn mijn rechten en plichten? Mag mijn bedrijf eigenlijk wel op zo’n plek?

Business Coach Breda helpt je als starter bij het vinden van de juiste bedrijfsruimte. Mét jou gaan we op zoek naar de plek waar je bedrijf het best tot zijn recht komt. Samen kijken we naar locaties, profilering, het straatbeeld, de uitstraling, huurprijs, huurvoorwaarden en gewenste investeringen. Jouw businesscase vormt de basis voor de keuze van het pand en overleg met de eigenaar. We ondersteunen je bij onderhandelingen, maar helpen ook bij vergunningen of financiering. Vastgoedeigenaren spreken een andere taal en hebben anders leren rekenen. Maar ook zij willen dat jouw bedrijf succesvol wordt, zodat ze op je kunnen rekenen als huurder. Met onze bemiddeling helpen we jou bij het realiseren van je droom.

Leegstaande winkelpanden: een kans voor de wijk
Bij het zoeken van geschikte locaties kijken we in het bijzonder naar leegstand aan de randen van de binnenstad. Zo stimuleren we lokaal ondernemerschap in aanloopwinkelstraten. Veel ondernemers gingen je voor en zijn met plezier en succes gestart in een leegstaande winkel op de Boschstraat, de Haagdijk of de Brugstraten. We zijn geen makelaars en werken niet in opdracht van individuele pandeigenaren. Onze opdrachtgevers zijn jijzelf, de gemeente en de gezamenlijke eigenaren en ondernemers in de straat. De gebiedsprofielen van Breda Next geven richting aan de invulling. Met de ondernemers en eigenaren kijken we welk type bedrijven een verrijking zouden vormen voor de straat. Kunnen er formules worden gevonden die het aantal passanten in een straat kunnen verhogen? Welke panden lenen zich voor transformatie? Samen kijken we wat er verder moet gebeuren om de straat aantrekkelijk te maken.

Waarmee kunnen we je helpen?
Ideale panden zijn vaak niet direct beschikbaar, (financieel) bereikbaar of inzetbaar voor het doel dat je in gedachten hebt. Maar… als jij een goed plan hebt, gaan wij tot het uiterste om het uit te voeren. We helpen je op verschillende manieren:

  • Toetsen van je plan in overleg met de business coaches. Bepalen van je wensen en mogelijkheden. Verkennen van bedrijfspanden die in aanmerking komen.
  • Bezichtiging. Dat doen we alleen als jouw plan doortimmerd is en financieel haalbaar. Voor het gesprek met de makelaar of eigenaar moet je ‘weten wat je wil’. Een moodboard waarin je jouw gedachten over het pand zichtbaar maakt helpt enorm.
  • Advisering en ondersteuning bij de onderhandeling over huurprijs, huurvrije periode of ingroeihuur en huurvoorwaarden. In jouw belang zetten we in op een lage huurprijs en een flexibel contract. Je moet echter wel vertrouwen wekken. Gratis bestaat niet, ook niet voor een pop up of een goed doel. Het past ook niet bij ondernemen.
  • Advisering en ondersteuning bij het verkrijgen van vergunningen, bestemmingswijzigingen etc. We hebben korte lijnen met medewerkers van de gemeente en helpen je ermee dat jou aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en snel wordt afgehandeld.
  • Vaak zijn er aanpassingen nodig in de bedrijfsruimte en soms is groot onderhoud nodig. In samenspraak met jou en de eigenaar wordt een investeringsplan opgesteld en worden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. Huisvesting is voor starters één van de belangrijkste kostenposten, zeker als investeringen nodig zijn. De keuze voor een bepaalde locatie en de daaruit voortvloeiende kosten hebben altijd consequenties voor het businessplan.
  • Huisvestingscombinaties. Beschikbare winkelpanden zijn vaak te groot voor jou alleen. In dat geval gaan we op zoek naar ondernemers met een aanvullend of vergelijkbaar concept. Gezamenlijk gebruik is een goed alternatief voor afzonderlijke bedrijfsunits. Daarbij bestaan verschillende varianten: vorming van een collectief, verzamelgebouwen met afzonderlijke units, verhuur van flexibele ruimtes, splitsing van een winkelpand of onderhuur van een leegstaand deel van de winkel. Een enthousiaste trekker (één van de ondernemers, soms de eigenaar) is daarbij onontbeerlijk. Deze trekker wordt intensief gecoached door de huisvestingsadviseur en één van de businesscoaches. Succesvolle voorbeelden zijn De Nieuwe Winkel, HUB88 en De Nieuwe Meidoorn. Combinaties als deze vormen een enorme impuls voor de werkgelegenheid en het imago van een gebied.
  • Introductie in het gebied. We zorgen ervoor dat je letterlijk landt in het gebied: we leggen de verbinding met andere ondernemers, adviseren je over een goede introductie en marketing en zorgen voor media-aandacht.

Alvast op zoek?
Kijk voor het zoeken van bedrijfsruimte eens op www.fundainbusiness.nl en op http://breda.propertynl.com/zoeken/lijst/breda. Onze adviseur Wout Gelderloos helpt je graag bij het vinden van de juiste plek: info@businesscoachbreda.nl of 06-24700224.

Workshop
Op vrijdag 18 mei vindt er een workshop over dit onderwerp plaats. Je kunt al je vragen stellen aan deskundigen van de gemeente Breda en van Business Coach Breda. 

Workshop: bedrijfsruimte en Open Panden Route Haagdijken